Cache penn

Regular price NOK60,00 kr

Tax included. Shipping calculated at checkout.
NO: Dette må være den beste pennen for en geocacher. Den skriver opp ned, i kulde/varme og på vått papir.
Bruker selv kun disse pennene på cacheturer. Har signert en vanlig pappirlogg som lå og fløyt i en boks full av vann. Pennen er merket med "Geocaching".

ENG: This must be the best pen for a geocacher. The writes upside down, in cold / heat and on the wet paper. I'm using only these pens on my cache trips. Has written on a plain paper log that lay in a box full of water. 
The pen is marked "Geocaching".